{{alert.message}}

Luchtdicht bouwen

Het realiseren van een modern en duurzaam gebouw gaat gepaard met uitdagingen op het gebied van luchtdoorlatendheid. Luchtdicht bouwen is het dichten van alle ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw om de ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) te voorkomen.

Met de zwaardere eisen - die gelden vanaf 2019-2021 - rondom het beperken van energieverbruik, is aandacht hiervoor noodzakelijk.


Luchtdicht bouwen en ventileren, de perfecte combinatie

Luchtdicht bouwen voorkomt dus ongewenste  luchtstromen en energieverlies. Met de nadruk op ongewenste en niet te verwarren met ventilatie, want uiteraard is natuurlijke en/of mechanische ventilatie van groot belang. Een andere term voor luchtdicht bouwen is dan ook luchtdoorlatend bouwen.

Luchtdicht bouwen

Ontwikkelingen & strengere eisen

Energiezuinig bouwen heeft de toekomst, zeker nu de overheid de EPC-norm de komende jaren blijft aanscherpen. Luchtdicht bouwen is één van de pijlers van energiezuinig bouwen en speelt een belangrijke rol in het bouwproces.

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland ‘Bijna EnergieNeutrale Gebouwen’ zijn en voldoen aan de zogenaamde BENG-eisen. Deze eisen vervangen de huidige EPC-eisen.

Producten voor luchtdicht bouwen

Of het nu gaat om kozijnen, gevels, daken afbouw, een kleine renovatie of de nieuwbouwwerkzaamheden tijdens een groot bouwproject: Groenhart heeft met de producten van Illbruck altijd de passende oplossing voor luchtdicht bouwen. Een gebouw kan goed ontworpen, stevig gebouwd en vakkundig zijn afgewerkt, maar het wordt pas perfect luchtdicht met een deskundig aangebrachte afdichting.

ASSORTIMENT VOOR LUCHTDICHT BOUWEN

Producten luchtdicht bouwen

Luchtdicht Bouwen


Toepassingen voor bouwdelen

Luchtdicht bouwen - Daken

Aangezien de warmte in een woning altijd opstijgt is het dak vaak een risico voor luchtlekkages. Denk hierbij aan de aansluiting van de dakplaat op de muurplaat en ook de muurplaat op de vloer. Net als het nokdetail en de dakplaten onderling. Al deze punten zullen zorgvuldig luchtdicht afgedicht moeten worden.


Luchtdicht bouwen - Kozijnen

Het grootste gevaar van luchtlekkages in een bouwschil zijn de onderbrekingen ten behoeve van kozijnen. Door al deze omtrekmeters met zorg af te dichten is het grootste potentiele lek luchtdicht.


Luchtdicht bouwen - Vloeren

De aansluiting tussen de begane grond vloer met de muur is wat betreft luchtdichtheid een kritisch punt in de bouwschil. Ook kanaalplaatvloeren vormen, door het boren in de vloer tijdens de bouw, een risico op luchtlekkages.