Privacy

Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het inschrijven om klant te worden bij Groenhart. 

Gebruik van je gegevens
Deze gegevens worden zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij Groenhart daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Groenhart de gegevens om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden bij één van onze vestigingen. Je gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.


Betaling: betalingsmethodes
Bezorging: bezorgmethodes