{{alert.message}}

CO2 prestatieladder

Groenhart co2 prestatieladder


EIGEN DUURZAAMHEID LANGS DE MEETLAT

Wij hechten veel waarde aan de omgeving waarin we acteren. Dit geven we invulling met diverse activiteiten aangaande duurzaam ondernemen. Voor 2030 hebben we een stevige ambitie geformuleerd, waaronder: nul uitstoot van ons wagenpark, energieneutrale vestigingen, minimaliseren van afvalstromen (van leverancier, onszelf en de klant) en duurzaam assortimentsbeheer (bv circulaire producten).

Om deze ambitie inhoud te geven is er in 2022 een MVO werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van verschillende afdelingen. De eerste stap was het in kaart brengen waar Groenhart nu staat. We doen natuurlijk al een hoop, zo is onze hoofdvestiging al energieneutraal door de opbrengst van de zonnepanelen. Maar we zijn er nog niet. Vervolgens hebben we de lange termijn ambitie vertaald naar korte termijn plannen en een van de onderdelen is het met 50% terugdringen van onze CO2-uitstoot in 2027. Minder CO2 is immers cruciaal voor het tegengaan van de opwarming van de aarde en alle problemen die dat met zich meebrengt. Dit doen we met behulp van de CO2-Prestatieladder.

Certificeren voor de CO2 -Prestatieladder

De afgelopen maanden heeft de werkgroep zich beziggehouden met de certificering voor de CO2-Prestatieladder (niveau 3). Dit is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Het bestaat uit 5 niveaus. Bij niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie, denk hierbij aan de uitstoot van het wagenpark en de gebouwen.

Er is begonnen met een nulmeting waarbij vanuit de verschillende niveaus stapsgewijs onze CO2-uitstoot in kaart is gebracht. Vervolgens hebben we reductiemaatregelen benoemd om de uitstoot te verminderen. We zijn bijvoorbeeld een proef gestart met HVO100 biodiesel voor onze bezorgbussen, waarmee de CO2-uitstoot van een bus tot wel 90% beperkt kan worden. Alle benodigde documentatie voor de certificering wordt momenteel afgerond. De officiële audit is gepland en we verwachten in mei het certificaat te ontvangen. Meer informatie over dit initiatief kun je terugvinden op de website van het SKAO.


Groenhart duurzaam

Gestart met een nulmeting waarbij we vanuit de niveaus stapsgewijs CO2 reductie maatregelen benoemen.

Groenhart duurzaam ondernemen

Met de CO2 prestatieladder kunnen we meten wat onze uitstoot is en hoeveel energie we gebruiken.

Groenhart CO2 prestatieladder

De officiële audit is gepland en we verwachten in mei het certificaat te ontvangen. 

 


CO2 footprint

VOORTGANG & MAATREGELEN

Groenhart heeft als doel gesteld om in 2027 50% reductie in de CO2-uitstoot te realiseren. Hiervan betreft 18% reductie in scope 1 (directe emissies: gas -en brandstofverbruik) en 70% reductie in scope 2 (indirecte emissies: elektra -en warmteverbruik). In 2024 willen we al 35% gereduceerd hebben (13% in scope 1 en 49% in scope 2).

Ontwikkeling uitstoot:

2022 = 423,2 ton CO2
2023 = 483,4 ton CO2

De uitstoot is in 2023 toegenomen door de uitbreiding met 2 vestigingen en benodigde uitbreiding van het wagenpark.

Maatregelen die wij (de komende jaren) onder meer nemen en de verwachte reductie van CO2-uitstoot:

  • Gebruik van biodiesel HVO100 (potentie van 90% reductie per voertuig)
  • Inkoop van 100% groene stroom (100% reductie op emissiestroom, 46% op totaal)
  • Plaatsen van hybride warmtepompen waar mogelijk (35% reductie op emissiestroom, 3% op totaal)
  • Verduurzamen van het wagenpark, aanschaf elektrische auto’s en hybride auto’s (2,5% reductie, 1% op totaal)
  • Leveringsproces van bezorging optimaliseren (5% reductie, 3% op het totaal)


INITIATIEVEN & PARTICIPATIE

We zijn betrokken bij diverse initiatieven/organisaties waarbij we ons inspannen met als doel om duurzaamheid te stimuleren en CO2 te reduceren. Dit zijn:

  • Ferney, inkoopcombinatie voor de ijzerhandel
  • Waterlandse uitdaging
  • Evofenedex
  • Duurzame leverancier
  • GreenBiz IJmond

Klik hier voor een toelichting op deze initiatieven.

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Als organisatie kunnen en willen we bijdragen aan een schoner milieu en een gezondere leefomgeving. Dit zie je terug in diverse inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen. Ben je benieuwd naar onze vorderingen en welke maatregelen wij nemen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief of volg ons op social media. Lees hier meer over onze MVO activiteiten.

 

KOM IN CONTACT

Wens je meer informatie? Neem dan contact op met je vertegenwoordiger of met Jurjen Groenhart.