{{alert.message}}

Deurdrangers met vrijloopfunctie

Dat deurdrangers comfort bieden, geluidsarm zijn en zorgen voor energiebesparing is bekend. Deursluittechniek is bovenal belangrijk bij rook- en brandwerende deuren. Deurdrangers zijn een belangrijk onderdeel van toegangscontrole.

Deurdrangers

Een deur met een toegangscontrole oplossing wil je niet open hebben staan. Wat zijn de ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van sluitsystemen? Denk ook aan rookmelders en brandveiligheid. Welke kansen kan dit brengen? Onze specialisten adviseren je graag.

BOUWBESLUIT

In het Bouwbesluit is opgenomen dat bij nieuwbouw alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend moeten worden uitgevoerd. Naast portieksituaties geldt het nu ook voor toegangsdeuren die grenzen aan bijvoorbeeld een gang.

Sinds 1 juli 2020 is het Bouwbesluit op een aantal punten gewijzigd. Een belangrijke wijzigingen houdt in dat bij nieuwbouw alle brandwerende woningtoegangsdeuren in een inwendige scheidingsconstructie zelfsluitend moeten worden uitgevoerd.

De eis dat woningtoegangsdeuren zelfsluitend moeten zijn is aangepast. Sinds juli 2021 is het verplicht dat zogenaamde vrijloopdrangers worden toegepast. Reguliere deurdrangers zijn belemmerend in het dagelijkse gebruik en worden daardoor in de praktijk vaak onklaar gemaakt door gebruikers.


Dorma TS99

TOEGANKELIJK

De dormakaba TS 99 deurdranger met vrijloopfunctie. Dankzij de vrijloopfunctie van de TS 99 kun je brand- en rookwerende binnendeuren openen en sluiten zonder enige merkbare vorm van weerstand. Door de vrijloopfunctie blijft de deur vrij beweeglijk, alsof er geen deurdranger op de deur gemonteerd werd. Alleen in geval van brand of stroomuitval zal de deurdranger de deur automatisch sluiten. Bij het openen van de deur wordt de vrijloopfunctie reeds vanaf een deuropeningshoek van > 0° geactiveerd. De TS 99 is geschikt voor deurbreedtes tot 1.250 mm en is hierdoor ideaal voor bijvoorbeeld toegangsdeuren (portiekwoningen), gebruik in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en centra voor mindervaliden. Met andere woorden: plaatsen waar barrièrevrijheid een grote rol speelt.

    • Vrijloopfunctie vanaf een deuropeningshoek van > 0°
    • Voor deurbreedten tot 1.250 mm
    • Instelbare sluitkracht EN 2-5
    • Voor enkele en dubbele deuren
    • Contur Design

Dormakaba is marktleider op het gebied van deurdrangers De TS99FL K BG is specifiek voor de Nederlandse markt ontwikkeld. Dat is het bewijs voor het feit dat zij niet alleen globaal, maar ook lokaal in staat zijn om een productontwikkeling door te voeren. In de technische documentatie tref je de verdere details aan.

TOEPASSING

De vrijloopdranger TS99FL kan gecombineerd gebruikt worden met de RM-N rookmelders conform deze regelgeving als er geen BMI aanwezig is. We praten dan over een standalone situatie.

Laat je niet in verwarring brengen met de EN2555 normering (rookmelders), daar hoeft deze situatie namelijk niet aan te voldoen.

Als de vrijloopdranger gekoppeld is met een rookmelder voorzien van een vrij potentiaal verbreekcontact (voeding 24V DC) en de deur sluit bij brand/rookmelding, dan is de oplossing gevonden.

Je mag zelfs de TS99FLR en FLR-K toepassen volgens het Bouwbesluit, mét ingebouwde rookmeldcentrale (230V AC > 24V DC) en rookmelder, op de kozijnbovendorpel in de woning. Het voldoet om in de woning 1 rookmelder toe te passen. De positie (plafond en afstand) van de rookmelder is hierin niet meegenomen.

Je kunt kiezen voor een bekabelde en een niet bekabelde oplossing. Elk met zijn eigen voor- en nadelen. Net wat de wensen en de mogelijkheden zijn. De rookmelders RM-N zijn voorzien van een relaisvoet met vrij potentiaal verbreekcontact, fail safe.

TS99FL K EN 2-5 24V DC
DEURDRANGER VRIJLOOP ZILVER DORMA
TS99FL K EN 2-5 24V D
Meer informatie
TS99FL N EN 2-5 24V DC
DEURDRANGER VRIJLOOP ZILVER DORMA
TS99FL N EN 2-5 24V DC
Meer informatie
Purschuim elastic foam Illbruck
DEURDRANGER VRIJLOOP ZILVER DORMA
TS99FL K-BG EN 2-5 24V DC
Meer informatie

Onze toegangscontrole specialisten denken als kennispartner graag met je mee.
Neem contact met ons op via 0299-480101 of projecten@groenhart.nl