{{alert.message}}

CE certificering

Per 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) in werking getreden. De CPR beoogt de vrije handel binnen de EU te bevorderen en daarnaast een minimale mate van veiligheid van bouwproducten te garanderen.

Bouwproducten die onder de CPR vallen moeten voorzien zijn van een CE markering en er dient een prestatieverklaring (DoP) beschikbaar te zijn. Een CE prestatieverklaring is eenvoudig te verkrijgen via onze webshop bij de artikelen met een CE certificaat.

De snellopers zullen snel voorzien zijn van een CE markering, maar de wat langzamer lopende artikelen kunnen nog enige tijd zonder CE markering worden geleverd. Deze artikelen zijn namelijk voor 1 juli 2014 geleverd en vielen toen nog in de overgangsperiode die door de EU was ingesteld.

CE