Keuringen

Nieuwe en bestaande machines behoren te voldoen aan de wettelijke veiligheids- en gezondheidseisen. Dit staat vermeld in artikel 7.4a van het arbeidsomstandighedenbesluit. Vanuit de arbeidsomstandighedenwet wordt verwezen naar de NEN 3140, waarin het keuringsproces en de keuringseisen van elektrisch materieel zijn beschreven. Hierin staat dat arbeidsmiddelen die op de werkplek gebruikt worden geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers. Er wordt aangegeven dat arbeidsmiddelen periodiek gekeurd moeten worden.

Voor arbeidsmiddelen welke intensief gebruikt worden, wordt aangeraden deze één keer per jaar te laten keuren. Bij zeer intensief gebruik zelfs eens per half jaar en bij arbeidsmiddelen welke op een kantoor gebruikt worden, zoals een koffiezetapparaat of een computer wordt aangeraden eens per twee jaar.

Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld:

 • Visuele controle
 • Controle door metingen en beproeving
 • Een goede registratie van de arbeidsmiddelen
 • Voor de gebruiker moet het duidelijk zijn hoe het arbeidsmiddel veilig te gebruiken is
 • De inspectie moet aantoonbaar zijn d.m.v. een certificaat

Onder de arbeidsmiddelen die gekeurd moeten worden verstaan we:

 • Elektrische handgereedschappen en acculaders
 • Verplaatsbare elektrische werktuigen
 • Bouwlampen en andere verplaatsbare lampen
 • Verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen, zoals bouwkasten en zwerfkasten
 • Verplaatsbare leidingen, zoals verlengsnoeren en haspels
 • Trappen, ladders, steigers en valbeveiliging
 • Hijsbanden, hijskettingen en brandpreventiemiddelen

Dus alle arbeidsmiddelen welke voorzien zijn van een stekkeraansluiting moeten worden gekeurd. Ook arbeidsmiddelen die vast op het lichtnet zijn aangesloten vallen onder de keuringsplicht.

KeuringenWie is keuringsplichtig
Voor werkgevers is het een wettelijke verplichting de arbeidsmiddelen te laten keuren. De Arbo-wet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor werknemers en voor derden zoals uitzendkrachten en onderaannemers.

Als éénmanszaak, zelfstandige of zzp’er ben je niet verplicht je elektrische arbeidsmiddelen te laten keuren. Voorwaarde hierbij is dat alleen jij en niemand anders de arbeidsmiddelen mag bedienen. Het laten keuren van de arbeidsmiddelen is overigens wel aan te raden, steeds meer opdrachtgevers eisen dat je materieel volgens de NEN 3140 is gekeurd.

Wanneer de arbeidsmiddelen volgens de NEN3140 zijn goedgekeurd worden deze voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is.

Ook krijg je per arbeidsmiddel een certificaat met daarop alle gegevens van de machine en de keuring. Dit certificaat is één jaar geldig, hierna dient de keuring opnieuw te worden uitgevoerd.

Arbeidsmiddelen welke voor het eerst worden gekeurd, worden voorzien van een identificatienummer. Dit nummer wordt op het arbeidsmiddel of op een label aan het snoer gegraveerd.

Reparatie
Wanneer je arbeidsmiddelen afgekeurd zouden worden, kunnen wij indien mogelijk een kleine reparatie uitvoeren.

Meer weten over keuren en certificeren? Neem contact op met één van onze adviseurs, je favoriete vestiging of bel met onze reparatieafdeling op 0299-480107.

Download hier de prijslijst


Betaling: betalingsmethodes
Bezorging: bezorgmethodes